Zdalne nauczanie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

Aby umożliwić sprawne przekazywanie materiałów do nauki w ramach zdalnego nauczania utworzyliśmy dla naszego Ośrodka dysk w chmurze. Otrzymaliście Państwo od wychowawców link, który umożliwi Wam dotarcie do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla Waszych dzieci. Prosimy o sprawdzenie dostepności umieszczanych tam materiałów, a w razie trudności o kontakt z wychowawcą klasy.