Terapia tyflopedagogiczna

Terapia tyflopedagogiczna

 

Terapia tyflopedagogiczna skierowana jest do dzieci, u których stwierdzone są dysfunkcje w zakresie widzenia.

Cele terapii tyflopedagogicznej:

 • stymulowanie do patrzenia,
 • stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych,
 • w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych - wypracowanie  mechanizmów kompensacyjnych,
 • wdrażanie do samodzielności,  
 • stymulacja polisensoryczna,
 • rozwijanie percepcji dotykowej,
 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły,
 • wspieranie funkcji poznawczych,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • usprawnianie funkcji językowych,
 • kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni,
 • socjalizacja,
 • instruktaż i wsparcie rodziców dziecka.

 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, podczas zajęć wczesnego wspomagania lub rewalidacyjno-wychowawczych. Trwają 30-60 minut, zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i prowadzone w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Terapeutą prowadzącym zajęcia w naszym Ośrodku jest mgr Katarzyna Malec.