Terapia ręki

Terapia ręki

 

Terapia ręki ma na celu usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, niezbędnych w osiągnięciu optymalnego poziomu w obszarze samoobsługi, sprawności manualnych oraz grafomotoryki. Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz determinujących go prawach i regułach. Obejmuje szczegółową diagnozę oraz indywidualny program zawierający zabawy i ćwiczenia:

 • stymulujące układ dotykowy, proprioceptywny oraz somatognozję,
 • wzmacniające tonus mięśniowy,
 • wzmacniające i stabilizujące obręcz barkową,
 • rozwijające integrację bilateralną,
 • doskonalące sprawność stawu łokciowego,
 • rozwijające mobilność nadgarstka,
 • rozwijające sprawność dłoni i palców,
 • kształtujące praksję (samoobsługa, posługiwanie się narzędziami, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne),
 • rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową,
 • usprawniające funkcje wzrokowe,
 • rozwijające twórczość dziecka,
 • doskonalące umiejętności grafomotoryczne.

Efekty Terapii ręki:

1. Rozwijanie świadomości własnego ciała.

2. Opanowanie prawidłowych wzorców posturalnych i ruchowych, prawidłowej postawy ciała.

3. Doskonalenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

4. Poprawa stabilizacji centralnej oraz sprawności ruchowej całej kończyny górnej.

5. Usprawnianie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów rąk.

6. Rozwinięcie praksji.

7. Kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu.

8. Regulowanie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej.

9. Wzmacnianie koncentracji uwagi na czynnościach manualnych.

10. Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

11. Rozwijanie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, umiejętności manualnych i samoobsługowych.

12. Stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk.

13. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

14. Rozwinięcie  motywacji i aktywności grafomotorycznej.

15. Efektywne wykonywanie ruchów drobnych, posługiwanie się narzędziami.

16. Właściwa dynamika ruchu.

17. Poprawa jakości chwytu pisarskiego.

18. Zwiększenie siły mięśniowej dłoni i palców, ich sprawności, umiejętności dysocjacji w poruszaniu nimi oraz pobudzenie czucia różnicującego.

Terapia obejmuje korekcję chwytu pisarskiego oraz rozwija sprawności grafomotoryczne. Podczas zajęć wykorzystywane są certyfikowane, autorskie narzędzia diagnostyczne oraz pomoce terapeutyczne. Terapię ręki w naszym Ośrodku prowadzi mgr Izabela Królikowska.