Terapia metodą Tomatisa

Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to :

 • poprawa koncentracji uwagi,
 • rozwój kreatywności,
 • rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych,
 • zwiększenie potencjału człowieka w nauce,

u dzieci z autyzmem:

 • ponowne wywołanie komunikacji,
 • świadomość otoczenia,
 • zanikanie zachowań nawykowych(klaskanie, zgrzytanie zębami itp.)
 • znaczne załagodzenie nadwrażliwości,
 • lepsza koordynacja, równowaga i napięcie mięśniowe.

 

 Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Jest to idealny model ludzkiego ucha, który pozwala "wyćwiczyć" ucho pacjenta w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb.

Terapia ta skierowana jest do dzieci, u których występują:

 • trudności szkolne,
 • zaburzenia koncentracji,
 • słaba pamięć,
 • dysleksja,
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzenia głosu,
 • słaba przyswajalność języków obcych,
 • autyzm.

 Terapeutą prowadzącym zajęcia treningu słuchowego w naszym Ośrodku jest mgr Beata Miksa.