Terapia behawioralna

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest metodą ściśle naukową, jasno wytyczającą cele, operującą własnym systemem pojęć i narzędzi. Jej zadaniem jest przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Cele terapii behawioralnej:

  • Rozwijanie zachowań deficytowych, czyli takich które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują wcale np. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna itd.
  • Redukowanie zachowań niepożądanych (agresywnych, autoagresywnych, stymulacyjnych, itp.)
  • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii

- generalizacja bodźca

- utrzymanie w czasie

- generalizacja reakcji

- generalizacja w obrębie różnych sfer.

 

Sfery rozwijane w terapii:

v     Naśladowanie

v     Dopasowywanie

v     Mowa bierna (rozumienie)

v     Mowa czynna

v     Umiejętności szkolne

v     Samodzielność

v     Zachowania społeczne

v     Zabawa.

Terapapeutą prowadzącym tego typu zajęcia w naszym Ośrodku jest mgr Magdalena Szajner.