Rehabilitacja

Rehabilitacja ruchowa

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia. W trakcie współpracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody terapeutyczne diagnozujące i dopasowujące możliwe terapie do potrzeb dziecka. W terapii nacisk kładziony jest na:

 • poprawę funkcji ruchowych,
 • reedukację postawy ciała,
 • naukę prawidłowych wzorców ruchowych i naukę ich wykorzystywania w czynnościach dnia codziennego,
 • normalizację napięcia mięśniowego,
 • zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej,
 • trening równowagi i orientacji w przestrzeni,
 • trening ogólnej wydolności organizmu.

Rehabilitacja ruchowa stosowana jest m. in. u dzieci :

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi,
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • z problemami asymetrii złożeniowej,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z wadami postawy ciała,
 • z autyzmem.

Terapia prowadzona jest indywidualnie. Trwa od 30 do 60 minut. Terapeutą rehabilitacji w naszym Ośrodku jest mgr Paulina Przybylska.