Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest skuteczną metodą wykorzystywaną do pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi. Dzięki wykorzystaniu naturalnej ekspresji ruchowej, komunikacji pozawerbalnej i elementów zabawy jest dostępna dla dzieci, a opiekunom dostarcza dodatkowych form oddziaływania. W metodzie tej wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne, może stać się twórcze. W programie zajęć wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagające rozwój dziecka:

  • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
  • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
  • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem, a także grupą.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wyzwaniami typu:

  • niepełnosprawność umysłowa,
  • autyzm,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania,
  • nadpobudliwość psychoruchowa.

Terapia prowadzona jest w postaci zajęć indywidualnych: dziecko- terapeuta oraz zajęć grupowych. Terapeutą prowadzącym zajęcia w naszym Ośrodku jest mgr Iwona Muszyńska.