Metoda Integracji Sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej

 

Metoda Integracji Sensorycznej jest skuteczną i kompleksową formą diagnozy i terapii dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach. Terapia integracji sensorycznej jest nauką poprzez zabawę. Prowadzona jest w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu z użyciem specjalistycznego sprzętu podwieszanego do stymulacji układu przedsionkowego oraz pomocy do stymulacji systemu dotykowego, wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych czynności, a usprawnia pracę systemów zmysłowych, które stanowią bazę do zdobycia umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania.

Terapia integracji sensorycznej stosowana jest m.in. u dzieci:

 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, zespołem. Aspergera),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD),
 • z problemami w uczeniu się, m.in. dysleksji,
 • cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Williamsa, Turnera, Kinefertera, zespole kruchego chromosomu X),
 • niewidomych i niedowidzących,
 • przedwcześnie urodzonych,
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest dokładną kilkugodzinną diagnozą dziecka, która oparta jest na standaryzowanych testach. Na podstawie uzyskanych wyników opracowywany jest indywidualny dla każdego dziecka plan terapii. Rodzice otrzymują również wskazówki oraz ćwiczenia, które mogą wykonywać z dzieckiem w warunkach domowych. Terapeutą prowadzącym zajęcia w naszym Ośrodku jest mgr Ewelina Turkowska.