Wykaz programów nauczania w roku szkolnym 2020/21 w przedszkolu i szkole podstawowej

 

 ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ  DLA DZIECI Z AUTYZMEM 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W ROKU SZKOLNYM 2020/202

 

PRZEDSZKOLEl.p

Nazwa programu nauczania

Numer w szkolnym zestawie programów

Wydawnictwo/ autor

1.

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego

 

1 / Ps/ AU/2018/2019

M. Kwaśniewska

Joanna Lendzion

W. Żaba – Żabińska

Wyd. Mac Edukacja

2.

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego

 

2 / Ps/ AU/2018/2019

M. Szajner

Żaneta Szymańska

Program autorski

 

3.

Program zabaw sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi uczęszczającymi do Przedszkola nr 7 w Łasku

 

3 / Ps/ AU/2019/2020

Białas K.

Program autorski

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM ORAZ DZIECI Z AUTYZMEMklasa

Przedmiot/edukacja

Numer w szkolnym zestawie prog./numer dopuszczenia

autor

wydawnictwo

Nazwa programu nauczania

III

Edukacja wczesnoszkolna

1/Sz.P.- I/2017/18

Katarzyna Sabbo

operon

Uczymy się z Bratkiem

Wych. fizyczne

2/Sz.P.- I/2017/18

K. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Język angielski

 

3/Sz.P. – I/2017/18

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Wyd. Oxford

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV a

 

 

J. polski

4/Sz.P. – II/2017/18

Alicja Krawczuk-Goluch

Operon

Język polski. Program nauczania (klasy4-8)

Język angielski

5/Sz.P. – II/2017/18

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Historia

6a/Sz.P. – II/2017/18

Robert Tocha

GWO

Historia. Program nauczania klasy 4-8.Podróże w czasie.

Matematyka

6/Sz.P. – II/2017/18

Jacek Lech

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński

GWO

Matematyka z plusem. Program Nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (kl. IV-VIII) szkoły podstawowej

Przyroda

7/Sz.P. – II/2017/18

Jolanta Golonko

Nowa Era

Program nauczania przyrody w klasie 4 „Tajemnice przyrody”

Muzyka

8/Sz.P. – II/2017/18

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

Plastyka

9/Sz.P. – II/2017/18

Beata Mikulik

WSiP

Program nauczania dla klasy 4-7 szkoły podstawowej.

Technika

10/Sz.P. – II/2017/18

U. Białka

Operon

Technika. Program nauczania klasy 4-6

Odkrywamy na nowo

Informatyka

11/Sz.P. – II/2017/18

M. Kęska

Nowa Era

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”dla klasy 4-6

Wychowanie fizyczne

12/Sz.P. – II/2017/18

K. Warchoł

Fosze

Program nauczania wychowania fizycznego do ośmioletniej szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie

20/Sz.P.-II/2018/19

Bożena Strzemieczna

Taurus

Moje dorastanie . Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

V a

J. polski

4/Sz.P. – II/2017/18

A. Krawczuk-Goluch

Operon

Język polski. Program nauczania (klasy4-8)

Język angielski

5/Sz.P. – II/2017/18

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Historia

 

6a/Sz.P. – II/2017/18

Robert Tocha

GWO

Historia. Program nauczania klasy 4-8.Podróże w czasie.

Matematyka

6/Sz.P. – II/2017/18

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

GWO

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Geografia

15/Sz.P. – II/2017/18

E. M. Tuz

B. Dziedzic

Nowa Era

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Biologia

16/Sz.P. – II/2017/18

A. Zdziennicka

Nowa Era

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Informatyka

11/Sz.P. – II/2017/18

M. Kęska

Nowa Era

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to. Program dla klasy 4-6.

Muzyka

8/Sz.P. – II/2017/18

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej klasy 4-7

Plastyka

9/Sz.P. – II/2017/18

B. Mikulik

WSiP

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej.

Technika

10/Sz.P. – II/2017/18

U. Białka

Operon

Technika. Program nauczania.

Wychowanie

fizyczne

12/Sz.P. – II/2017/18

K. Warchoła

Fosze

Program nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie

20/Sz.P.-II/2018/19

Bożena Strzemieczna

Taurus

Moje dorastanie . Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

VIa

J. polski

4/Sz.P. – II/2017/18

A. Krawczuk-Goluch

Operon

Język polski. Program nauczania (klasy4-8)

Język angielski

5/Sz.P. – II/2017/18

Melanie Ellis, Anna Rak

Oxford

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Historia

 

6a/Sz.P. – II/2017/18

Robert Tocha

GWO

Historia. Program nauczania klasy 4-8.Podróże w czasie.

Matematyka

6/Sz.P. – II/2017/18

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

GWO

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Geografia

15/Sz.P. – II/2017/18

E. M. Tuz

B. Dziedzic

Nowa Era

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Biologia

16/Sz.P. – II/2017/18

A. Zdziennicka

Nowa Era

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Informatyka

11/Sz.P. – II/2017/18

M. Kęska

Nowa Era

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to. Program dla klasy 4-6.

Muzyka

8/Sz.P. – II/2017/18

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki.

Plastyka

9/Sz.P. – II/2017/18

B. Mikulik

WSiP

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej.

Technika

10/Sz.P. – II/2017/18

U. Białka

Operon

Technika. Program nauczania.

Wychowanie

fizyczne

12/Sz.P. – II/2017/18

K. Warchoła

Fosze

Program nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie

20/Sz.P.-II/2018/19

Bożena Strzemieczna

Taurus

Moje dorastanie . Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

VIIa

J. polski

4/Sz.P. – II/2017/18

A. Krawczuk-Goluch

Operon

Język polski. Program nauczania (klasy4-8)

Język angielski

 

14/Sz.P. – II/2017/18

Joanna Stefańska

Pearson

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII- VIII

Historia

6a/Sz.P. – II/2017/18

 

R. Tocha

GWO

Program nauczania historii w szkole podstawowej „Podróże w czasie”.

Geografia

15/Sz.P. – II/2017/18

E. M. Tuz

B. Dziedzic

Nowa Era

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Biologia

16/Sz.P. – II/2017/18

A. Zdziennicka

Nowa Era

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Chemia

17/Sz.P. – II/2017/18

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery

Fizyka

18/Sz.P. – II/2017/18

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

Nowa Era

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”

Matematyka

6/Sz.P. – II/2017/18

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

GWO

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Informatyka

19/Sz.P. – II/2017/18

G. Koba

Nowa Era

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to. Program dla klasy 7-8.

Muzyka

8/Sz.P. – II/2017/18

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej klasy 4-7

Plastyka

9/Sz.P. – II/2017/18

B. Mikulik

WSiP

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej.

Technika

10/Sz.P. – II/2017/18

U. Białka

Operon

Technika. Program nauczania.

Wychowanie

fizyczne

12/Sz.P. – II/2017/18

 

K. Warchoła

Fosze

Program nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Doradztwo zawodowe

19/SOSW/

2017/18

I. Gała - Glińska

---------------

Szkolny Program doradztwa zawodowego w SOSW

Wychowanie do życia w rodzinie

20/Sz.P.-II/2018/19

Bożena Strzemieczna

 

Taurus

Moje dorastanie . Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

VIIIa

J. polski

4/Sz.P. – II/2017/18

A. Krawczuk-Goluch

Operon

Język polski. Program nauczania (klasy4-8)

Język angielski

 

14/Sz.P. – II/2017/18

Joanna Stefańska

Pearson

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII- VIII

Historia

6a/Sz.P. – II/2017/18

R. Tocha

GWO

Program nauczania historii w szkole podstawowej „Podróże w czasie”.

Geografia

15/Sz.P. – II/2017/18

E. M. Tuz

B. Dziedzic

Nowa Era

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Biologia

16/Sz.P. – II/2017/18

A. Zdziennicka

Nowa Era

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Chemia

17/Sz.P. – II/2017/18

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery

Fizyka

18/Sz.P. – II/2017/18

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

Nowa Era

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”

Matematyka

6/Sz.P. – II/2017/18

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

GWO

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Informatyka

19/Sz.P. – II/2017/18

G. Koba

Nowa Era

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to. Program dla klasy 7-8.

Wiedza o społeczeństwie

22/Sz.P.-II/2018/19

Barbara Furman

Nowa Era

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Edukacja dla bezpieczeństwa

21/Sz.P.-II/2018/19

Jarosław Słoma

Nowa Era

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Wychowanie

fizyczne

12/Sz.P. – II/2017/18

K. Warchoła

Fosze

Program nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Doradztwo zawodowe

19/SOSW/

2017/18

I. Gała - Glińska

--------------

Szkolny Program doradztwa zawodowego w SOSW

Wychowanie do życia w rodzinie

20/Sz.P.-II/2018/19

Bożena Strzemieczna

 

Taurus

Moje dorastanie. Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej