Programy nauczania dla klas z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym w roku szkolnym2020/21

Klasa

Przedmiot

Numer w szkolnym zestawie prog./numer dopuszczenia

autor

Wydawnictwo

Nazwa programu nauczania

Klasa I a/um

Funkcjonowanie w środowisku

1a/Sz.P. – I (um.)/2017/18

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.

Harmonia

Program nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym – I etap edukacyjny.

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wych. fizyczne

Religia

AX-1i-03/5

A. Kielar,
ks. Janusz Tomczak

 

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Program dla klas I-III szkoły podstawowej dla w niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0;

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie

Klasa II a/um

Funkcjonowanie w środowisku

1a/Sz.P. – I (um.)/2017/18

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

Harmonia

Program nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym – I etap edukacyjny.

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wych. Fizyczne

Religia

AX-1i-03/5

A. Kielar,
ks. Janusz Tomczak

 

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Program dla klas I-III szkoły podstawowej dla w niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0;

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie

Klasa III a/um

Zajęcia rozwijające kreatywność

 

 

 

 

Funkcjonowanie w środowisku

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wych. fizyczne

Religia

AX-1i-03/5

A. Kielar,
ks. Janusz Tomczak

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Program dla klas I-III szkoły podstawowej dla w niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0;

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie

Klasa IV a/um

Funkcjonowanie w środowisku

1/Sz.P. – II (um.)/2017/18

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

Grupa Wydawnicza Harmonia

 

Program nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - II etap edukacyjny

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wych. fizyczne

Religia

3/Sz.P.II/U (up.um.)
/2009/2010

Aleksandra Kielar, ks. Janusz Tomczak

AX-2i-03/5

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Program dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie.

 

Klasa V –VIII

up.um

Funkcjonowanie w środowisku

1/Sz.P. – I (um.)/2017/18

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

 

 

 

Grupa Wydawnicza Harmonia

Program nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - II etap edukacyjny

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wych. fizyczne

Religia

3/Sz.P.II/U (up.um.)
/2009/2010

Aleksandra Kielar, ks. Janusz Tomczak

AX-2i-03/5

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum

Program dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie.

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY

Klasa

Przedmiot

Numer w szkolnym zestawie programów

Autor , nazwa programu.

I

Funkcjonowanie osob. i społeczne

1/SPDP/2017/18

B. Gajda, M. Cieślewicz, W. Kosek, K. Malec, J. Radziszewska, E. Słomczyńska

Program nauczania dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

w szkole Przysposabiającej do Pracy

 

Przysp. do pracy

Zaj. kształtujące kreatywność

Zaj. w komunikow. się

Wych. fizyczne

II

Funkcjonowanie osob. i społeczne

1/SPDP/2017/18

B. Gajda, M. Cieślewicz, W. Kosek, K. Malec, J. Radziszewska, E. Słomczyńska

Program nauczania dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

w szkole Przysposabiającej do Pracy

 

Przysp. do pracy

Zaj. kształtujące kreatywność

Zaj. w komunikow. się

Wych. fizyczne

III

Funkcjonowanie osob. i społeczne

1/SPDP/2017/18

B. Gajda, M. Cieślewicz, W. Kosek, K. Malec, J. Radziszewska, E. Słomczyńska

Program nauczania dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

w szkole Przysposabiającej do Pracy

 

Przysp. do pracy

Zaj. kształtujące kreatywność

Zaj. w komunikow. się

Wych. fizyczne