Zestaw podręczników dla szkoły branżowej (po klasie 8) w roku szkolnym 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 3 W SOSW W ŁASKU

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia MEN

KLASA 1

Język polski

A. Klimowicz,

J. Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia.

Nowa Era

1025/1/2019

Język angielski

 

 

 

 

Vision 1. Elementary

Oxford

986/1/2019

Historia

 

 

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 

Geografia

S. Kurek

 

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. 

Operon

 

Biologia

R. Szymańska,

B. Jakubik

Biologia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. 

Operon

 

Chemia

 

 

 

 

 

 

Fizyka

 

 

 

 

 

 

Matematyka

K. Wej,

W. Babiński

To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

brak

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

 

 

 

Żyję i działam bezpiecznie. Zakres podstawowy

Nowa Era

960/2019

Religia

E. Parszewska,

E. Kondrak,

ks. K. Mielnicki

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

Jedność

AZ-33-01/13-KI-1/16

Wychowanie do życia w rodzinie

Brak podręcznika dla ucznia. Nauczyciel korzysta z różnych pozycji dostępnych na rynku wydawniczym.