Przydział wychowawstw w roku szkolnym 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA  

Kl. IV-VA: mgr Katarzyna Szewczyk

Kl. VI A: mgr Iwona Muszyńska

Kl. VII a:mgr Katarzyna Białas

Kl. VII-VIIIA: mgr Anna Witkowska

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym

Kl. I u: mgr Magdalena Kowalska

Kl. I-II aU: mgr Aneta Drewnowska

Kl.IIAu, IVu: mgr Magdalena Woźniak

Kl. IV-V aU: mgr Anna Grzesiak

Kl. v- VIII U: mgr Małgorzata Rolczak

Kl. VI, ViII u: mgr Katarzyna Tokarczyk

 

 SZKOŁA BRANŻOWA 

 Kl.I-III Bp: mgr Dagmara Adamczyk

Kl. III bG:mgr Ewelina Słomczyńska

 

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

Kl. I: mgr Bogusława Gajda

Kl. Ii-III: mgr Wioletta Kosek  

Kl. II-III: mgr Małgorzata Cieślewicz