Przydział wychowawstw w roku szkolnym 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA  

Kl. IV-VA: mgr Katarzyna Szewczyk

Kl. V-VI A: mgr Iwona Muszyńska

Kl. VII a: mgr Anna Witkowska

Kl. VI A, VIIIA: mgr Katarzyna Białas

 Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym

Kl. I a/u: mgr Aneta Drewnowska

Kl.II-III a/u: mgr Magdalena Woźniak

Kl. III-IV a/U: mgr Anna Grzesiak Kl. vI- VIII U: mgr Małgorzata Rolczak

Kl. V-ViII u: mgr Katarzyna Tokarczyk

 

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kl.I-II Bp: mgr Dagmara Adamczyk

Kl.II-III bG:mgr Ewelina Słomczyńska

 

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

Kl. I: mgr Bogusława Gajda

Kl. Ii-III: mgr Wioletta Kosek  

Kl. II-III: mgr Małgorzata Cieślewicz