Przydział wychowawstw

WYCHOWAWCY KLAS

 PRZEDSZKOLE dla dzieci z autyzmem

i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

mgr Magdalena Szajner

mgr Sylwia Stelmasiak   

mgr Katarzyna Pałuszyńska

mgr Małgorzata Piotrowska

mgr Magdalena Woźniak (w zastępstwie: mgr Żaneta Szymańska)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowie z autyzmem oraz 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Kl. IIau: mgr Anna Grzesiak

Kl. II-IIIa: mgr Aneta Drewnowska

Kl. IVa: mgr Iwona Muszyńska

Kl. Va: mgr Anna Witkowska

 Kl. VIa: mgr Katarzyna Malec

 Kl. VII-VIII: mgr Katarzyna Białas

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym

Kl. IV-VI-VIIu: mgr Małgorzata Rolczak

Kl. V-VII-VIIIu: mgr Katarzyna Tokarczyk

 

GIMNAZJUM

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Kl.III: mgr Dagmara Adamczyk

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Kl. IIIu: mgr Magdalena Zając

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Kl. I-II B: mgr Ewelina Słomczyńska

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kl. IIIZ: mgr Ewelina Słomczyńska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY  

Kl. I: mgr Bogusława Gajda

Kl. II:  mgr Wioletta Kosek

Kl. III: mgr Małgorzata Cieślewicz