Podręczniki do szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 3 W SOSW W ŁASKU

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 

dla absolwentów szkoły podstawowej

KLASA I

Język polski

Anna Klimowicz,

Joanna Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia.

Nowa Era

1025/1/2019

Język angielski

Michael Duckworth, Elizabeth Sharman

Vision 1

Oxford University Press

986/1/2019

Historia

M.Ustrzycki,

Podręcznik Historia . Klasa I Szkoła branżowa

Operon

1078/1/2019

Matematyka

Karolina Wej

Wojciech Babiański

To się liczy.Cz.1 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Nowa Era

967/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

P. Krzyszczyk

Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata. Podręcznik zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

465/2012

Wychowanie fizyczne

brak

Wychowanie do życia w rodzinie

brak

Religia

Ks. T. Panus,

R. Chrzanowska

Mocni wiarą. Podręcznik do nauki religii dla I-II klasy ZSZ.

Św. Stanisław

205/2011/z1

Biologia

Renata Szymańska

Beata Jakubik

Biologia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Operon

1072/1/2019

Geografia

Sławomir Kurek

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Operon

1110/1/2020

KLASA II

Język polski

Anna Klimowicz,

Joanna Ginter

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia.

Nowa Era

1025/2/2020

Język angielski

 Michael Duckworth, Elizabeth Sharman

Vision 1

Oxford University Press

986/1/2019

Historia

M.Ustrzycki,J.Ustrzycki

Podręcznik Historia 2 Szkoła branżowa

Operon

1078/2/2020

Matematyka

Karolina Wej

Wojciech Babiański

To się liczy.Cz.2 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Nowa Era

967/2/2020

Wychowanie fizyczne

brak

Wychowanie do życia w rodzinie

brak

Religia

Ks. T. Panas

R. Chrzanowska

Mocni nadzieją

Wydawnictw. św. Stanisława

AZ-52-07/12-KR-8/13

Biologia

Renata Szymańska

Beata Jakubik

Biologia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Operon

1072/2/2020

Geografia

Sławomir Kurek

Geografia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Operon

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 3 W SOSW W ŁASKU

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 dla absolwentów gimnazjum

KLASA II

Język polski

B. Chuderska  

Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Część 2 (seria: Odkrywamy na nowo)

Operon

526/2/2013/2016

Język angielski

Tim Falla,

P.A. Davies

Oxford Solutions Elementary

Oxford University Press

733/1/2015

Historia

S. Zając

Dziś  historia. 2 Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy

SOP  Toruń

 

1023/2/2020

Matematyka

B. Kiljańska,

A. Konstantynowicz

M. Pająk,

G. Ukleja

Matematyka cz.1 i 2. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ

Operon

507/2/2013/2016

Podstawy przedsiębiorczości

P. Krzyszczyk

Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata. Podręcznik zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

465/2012

Wychowanie fizyczne

brak

Wychowanie do życia w rodzinie

brak

Religia

ks. dr Jarosław Mazur, ks. dr Marcin Wojtasik

 

 

 

Droga do dojrzałej wiary.
,

 

Wydawnictwo św. Wojciech

AZ-51-01/18-PO-5/20

KLASA III

Język polski

B. Chuderska

Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Część 2 (seria: Odkrywamy na nowo)

Operon

526/2/2013/2016

Język angielski

Tim Falla,

P.A. Davies,

J. Sobierska

Oxford Solutions. Pre -  Intermediate

Oxford University Press

733/2/2015

Wiedza o społeczeństwie

A. Janicki

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

505/2012/2015

 

Matematyka

B. Kiljańska

A. Konstantynowicz

M. Pająk,

G. Ukleja

Matematyka 2. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ

Operon

507/1/2012

Wychowanie fizyczne

brak

Wychowanie do życia w rodzinie

brak

Religia

ks. dr Jarosław Mazur, ks. dr Marcin Wojtasik

 

 

 

Droga do dojrzałej wiary.
,

 

Wydawnictwo św. Wojciech

AZ-51-01/18-PO-5/20