Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 - GIMNAZJUM, SZKOŁA BRANZOWA, SPDP

PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM, SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY – ROK SZKOLNY 2018/2019

dzień

 

godziny

GIMNAZJUM

SZKOŁA BRANŻOWA

SPdP

 

III

III U

IB

IIB

IIIZSZ

I

II

III

D.Adamczyk

M.Zając

E. Słomczyńska

B.Gajda

W.Kosek

M.Cieślewicz

poniedziałek

1.  800 - 845

 

informatyka

funkc. w śr.

j.ang

j.ang

j.ang

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

2.855 - 940

 

j.ang

plastyka

Zaj. z wych

Zaj. z wych

Zaj. z wych

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

3.950 - 1035

 

historia

plastyka

matematyka

matematyka

matematyka

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

4.1055 - 1140

 

matematyka

plastyka

j.polski

j.polski

j.polski

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

5.1150 - 1235

 

Zaj.z wych

technika

w-f

w-f

w-f

w-f

funkc. os i spol

kreatywność

6.1245 - 1330

 

j.polski

w-f

religia

religia

Religia

funkc. os i spol

funkc. os i spol

funkc. os i spol

7.1350- 1435

 

w-f

tech/inf

wdż*

wdż*

wdż*

kreatywność

religia

w-f

8.1445 – 1530

 

 

 

 

 

 

kreatywność

przysp/inf

religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

1.  800 - 845

 

WOS

w-f

religia

religia

Religia

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

2.855 - 940

 

j.ang.

funkc. w śr

w-f

w-f

w-f

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

3.950 - 1035

 

religia

technika

w-f

w-f

w-f

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

4.1055 - 1140

 

geografia

religia

Historia

Historia

WOS

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

5.1150 - 1235

 

j.pol.

tech/inf

matematyka

Podst.przed

 

w-f

G.Dyr - Ciesl

funkc. os i spol

6.1245 - 1330

 

matematyka

plastyka

j.polski

j.polski

 

funkc. os i spol

funkc. os i spol

przys.do pr.

7.1350- 1435

 

WDŻ*

technika

G.Dyr - Kosek

G.Dyr - Kosek

 

kreatywność

przysp/inf

przys.do pr.

8.1445 – 1530

 

 

muzyka z ryt

 

j.ang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podst.przed

 

 

 

 

środa

1.  800 - 845

 

j.polski

funkc. w śr.

informatyka

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

2.855 - 940

 

w-f

plastyka

dor. zawod.

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

3.950 - 1035

 

w-f

plastyka

biologia

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

przys.do pr.

4.1055 - 1140

 

fizyka

plastyka

geografia

 

 

przys.do pr.

funkc. os i spol

przys.do pr.

5.1150 - 1235

 

chemia

technika

Ed.dla bezp.

 

 

kreatywność

przys.do pr.

w-f

6.1245 - 1330

 

matematyka

technika

Fizyka

 

 

komunikacja

przys.do pr.

funkc. os i spol

7.1350- 1435

 

zaj.art

religia

Chemia

 

 

funkc. os i spol

kreatywność

komunikacja

8.1445 – 1530

 

biologia

 

 

 

 

religia

w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

1.  800 - 845

 

Ed.dla bezp.

funkc. w śr.

 

 

 

funkc. os i spol

przys.do pr.

przys.do pr.

2.855 - 940

 

Religia

muzyka z ryt.

 

 

 

w-f

przys.do pr.

przys.do pr.

3.950 - 1035

 

Matematyka

plastyka

 

 

 

funkc. os i spol

przys.do pr.

przys.do pr.

4.1055 - 1140

 

biologia

plastyka

 

 

 

Przys.do Pr.

funkc. os i spol

przys.do pr.

5.1150 - 1235

 

Zaj.tech

 

 

 

 

religia

w-f

G.Dyr - Ciesl

6.1245 - 1330

 

J.polski

 

 

 

 

przysp/inf

w-f

funkc. os i spol

7.1350- 1435

 

 

 

 

 

 

 

kreatywność

przysp/inf

8.1445 – 1530

 

 

 

 

 

 

 

kreatywność

w-f

piątek

1.   800 - 845

 

j.ang

w-f

 

 

 

funkc. os i spol

funkc. os i spol

przysp/inf

2.855 - 940

 

j.polski

w-f

 

 

 

przysp/inf

kreatywność

funkc. os i spol.

3.950 - 1035

 

matematyka

funkc. w śr.

 

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

religia

4.1055 - 1140

 

historia

technika

 

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

kreatywność

5.1150 - 1235

 

Zaj.tech

.technika

 

 

 

przys.do pr.

przys.do pr.

kreatywność

6.1245 - 1330

 

Zaj. tech

 

 

 

 

komunikacja

religia

kreatywność

7.1350- 1435

 

w-f

 

 

 

 

G.Dyr.- Cieśl

 

komunikacja

8.1445 – 1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Plan ważny od 20 września 2018 r.