Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 w SOSW w Łasku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zebranie z rodzicami

23 września 2021 r.

Zebranie z rodzicami

grudzień  2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14-27 lutego 2022 r.

Zebranie z rodzicami

kwiecień 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

26 maja 2022 r.

Zebranie z rodzicami

maj 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  – część pisemna

czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14 X (czw) – Dzień Nauczyciela

12 XI (pt) – po 11 listopada

7 I (pt) – po Święcie Trzech Króli

2 V (pn) – przed Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

17 VI (pt) – po Bożym Ciele