Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2020 r.

Zebranie z rodzicami

 

wrzesień 2020 r.

Zebranie z rodzicami

 

grudzień  2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 

1-14 lutego 2021 r.

Zebranie z rodzicami

kwiecień 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1-6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

25 maja 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

26 maja 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

27 maja 2021 r.

 

Zebranie z rodzicami

 

maj 2021 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  – część pisemna

22 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2021 r.