Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

2 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami

 

koniec września 2019 r.

Zebranie z rodzicami

 

grudzień  2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

 

13-26 stycznia 2020 r.

Zebranie z rodzicami

kwiecień 2020 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9-14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

21 kwietnia 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

22 kwietnia 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

23 kwietnia 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami

 

maj 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dla klasy III SB) – część pisemna

23 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

26 czerwca 2020 r.

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)