Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w SOSW w Łasku

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

3 września 2018 r. g.9.00

Zebranie z rodzicami

 

25 września 2018 r.

Zebranie z rodzicami

 

grudzień  2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019 r.

Zebranie z rodzicami

kwiecień 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 -23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

 

10 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza

 

11 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny –język angielski

 

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

15 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

16 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – język angielski

17 kwietnia 2019 r.

 

Zebranie z rodzicami

 

maj 2019 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dla klasy III ZSZ) – część pisemna)

18 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

21 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

2 listopada 2018 r. (piątek)

15-16-17 kwietnia 2019 r. (pn, wt, śr - egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 r. (czwartek)