Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

Data

Nazwa uroczystości

Osoby odpowiedzialne

03.09.2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

D. Adamczyk, S. Szczurkowska,  

I. Muszyńska

17.09.2018 r.

Walki Polaków podczas II wojny – udział w uroczystościach w Łasku (ZHP)

M. Błasik-Górska

10. 2018 r.

Zajęcia kulinarno-integracyjne „Kulinarni odkrywcy”

M. Cieślewicz, B. Gajda, W. Kosek

12.10.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

J. Radziszewska, E. Słomczyńska, I. Gała-Glińska, B. Mielczarek, I. Sobul-Szota

09.11.2018 r.

 

11.11.2018 r.

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości;

udział w uroczystościach w Łasku (ZHP)

I. Gała-Glińska, M. Zając, n-l fizyki

 

M. Błasik-Górska, K. Białas

29.11. 2018 r.

Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami

A. Urban, R. Grzybowska

06.12.2018 r.

Mikołajki na sportowo

E. Słomczyńska, K. Białas

12.2018 r.

Jasełka;

 

Światełko Pokoju - ZHP

A. Łakomiak, M. Zając, I. Gała-Glińska,            M. Rolczak, S. Szczurkowska

M. Błasik-Górska

01.2019 r.

Potyczki matematyczne

M. Marchewka, B. Miksa, A. Drewnowska

01.2019 r.

Zabawa choinkowa

W. Kosek, K. Tokarczyk, M. Cieślewicz,                B. Gajda

01.03.2019 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - udział w uroczystościach w Łasku

M. Błasik-Górska

20.03.2019 r.

MATP

E. Słomczyńska, K. Białas

21.03.2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

J. Radziszewska, I. Gała-Glińska

03. 2019 r.

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

K. Malec, I. Muszyńska, M. Foszpańczyk

02.04.2019 r.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu; dzień otwarty

M. Szajner, B. Miksa, P. Przybylska,                     E. Turkowska, A. Kaźmierczak

04. 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne – udział we mszy św., zajęcia tematyczne

A. Łakomiak, M. Cieślewicz, M. Rolczak               

13.04.2019 r.

Dzień Pamieci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - udział w uroczystościach w Łasku

M. Błasik-Górska

22.04.2019 r.

Dzień Ziemi

M. Foszpańczyk, K. Malec

02.05.2019 r.

Święto Flagi - udział w uroczystościach w Łasku

M. Błasik-Górska

03.05.2019 r.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - udział w uroczystościach w Łasku

I. Sobul-Szota, R. Grzybowska

05. 2019 r.

Turniej Ekologiczny

I. Muszyńska, K. Malec, M. Foszpańczyk

06.2019 r.

Integracyjny Piknik Rodzinny

wszyscy nauczyciele i wychowawcy internatu

21.06.2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

D. Adamczyk, E. Słomczyńska, M. Marchewka, W. Kosek, I. Gała-Glińska