OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA

Dyrektor SOSz-W w Łasku informuje, że w związku z decyzją władz o możliwości wznowienia zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona z powodu pandemii COVID-19 od 18 maja 2020 r prowadzone będą na terenie Ośrodka zajęcia indywidualne: rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę iż sytuacja epidemiologiczna w związku z pandemią koronawirusa jest nadal  niepokojąca a zagrożenia zachorowaniem COVID-19. istnieją udział w zajęciach jest nieobowiązkowy i potwierdzony zgodą rodzica . Obowiązywać również będą ściśle określone procedury postępowania i pracy z dzieckiem.