Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2020  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku dzień 24 grudnia 2020 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym w tym dniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku będzie nieczynny.
Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 26 grudzień 2020 r.