Odpłatności za obiady

UWAGA!!!!!

OPŁATA ZA OBIADY

 

Z dniem 02 września 2020 roku stołówka szkolna rozpoczyna żywienie uczniów. Prosimy rodziców o zgłaszanie się do Pani Intendent w SOSzW w Łasku w celu wyliczenia kwoty. Nowi uczniowie płacą pełną kwotę za cały miesiąc.

Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie!!!!!!!

Wyliczone opłaty za obiady od miesiąca wrzesień wpłacamy na konto bankowe do dnia 10 każdego miesiąca

PL 28 9263 0000 0545 4144 2005 0001

Koszt jednego obiadu: 

Uczniowie – 4,00 zł

Pracownicy – 7,00zł.