Nie możemy zostać obojętni, gdy los naszych podopiecznych jest niepewny.

Z ogromnym zaniepokojeniem przyglądamy się działaniom władz Powiatu Łaskiego zmierzającym do ograniczenia działalności naszego Ośrodka. Problemy, które napotykają rodzice starający się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły, sprzeczne informacje i przedmiotowe traktowanie godzą w poczucie godności dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
W opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty Ośrodek jest wizytówką nie tylko powiatu, ale i województwa.
Marnowanie potencjału takiej placówki wyposażonej w specjalistyczny, wart wiele milionów sprzęt, jest nieracjonalne i dotyka najsłabszych. Dla dzieci niepełnosprawnych niezbędne są terapie, które my możemy im zapewnić.
Działania władz powiatu są szkodliwe dla Ośrodka i w perspektywie kilku lat mogą doprowadzić do jego całkowitej likwidacji.
Chcielibyśmy, aby osoby niepełnosprawne mogły liczyć na większe wsparcie ze strony naszego organu prowadzącego. Wszelkie próby nawiązania dialogu z łaskim Starostą zakończyły się niepowodzeniem. Czujemy się bezradni i dlatego zwracamy się z prośbą do instytucji współpracujących z placówką oraz do środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu trudnej dla nas sytuacji.
Pracownicy i rodzice uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku