Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice i Uczniowie. 

Dni 12 i 13 listopada 2020  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach Ośrodek prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. W piątek zostanie zamieszczona informacja o systemie, w jakim placówka będzie pracowała od następnego tygodnia.