Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017, poz. 1603) dyrekcja SOSW w Łasku informuje, że dni:

2 listopada 2018 r. (piątek - po 1 listopada)

15-16-17 kwietnia 2019 r. (pn, wt, śr - egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 r. (czwartek - między 1 i 3 maja)

w organizacji roku szkolnego 2018/2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.