Decyzja Dyrektora SOSW o przejściu na nauczanie zdalne

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Łasku w porozumieniu ze  Starostą Łaskim oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną informuje, iż  na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 18 ust. 2 pkt 2 zawiesza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze od dnia 02 do 10 listopada 2020 roku.

Zdalnym nauczaniem zostają objęte wszystkie poziomy nauczania, łącznie z przedszkolem oraz odbywającymi się w Ośrodku terapiami i zajęciami WWR.

Materiały edukacyjne umieszczane będą (tak jak w ubiegłym roku szkolnym) na dysku szkolnym, do którego linki otrzymacie Państwo od wychowawców klas.