Wsparcie indywidualne - Stowarzyszenie

WSPARCIE INDYWIDUALNE

 

Wsparcie indywidualne, skierowane do konkretnych osób jest jednym      z głównych założeń działania Stowarzyszenia. 1% przekazywany przez Państwa na rzecz Stowarzyszenia umożliwia nam udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W lipcu 2013 roku Stowarzyszenie przekazało kwotę 400zł, na zakup leków i środków pielęgnacyjnych dla chłopca  po wypadku komunikacyjnym, który wymaga stałej opieki i leczenia.

 

W maju 2014 roku Stowarzyszenie przekazało kwotę 300zł dla osoby niepełnosprawnej w celu dofinansowania wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

 

W grudniu 2014 Stowarzyszenie dołączyło do akcji charytatywnej pomocy  dla Sławomira Akimow. Przekazało kwotę 2000 zł na zakup potrzebnych leków i materiałów do rehabilitacji.