Sala Doświadczania Świata - Stowarzyszenie

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

23 kwietnia 2014 roku nastąpiło otwarcie Sali Doświadczania Świata, która znajduje się  w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Łasku.

Stowarzyszenie sfinansowało inwestycję w kwocie 35 000zł, a 4 200zł pochodziło od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 

 

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu       w atmosferze pełnego relaksu.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami:            z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy.

Nasza sala wyposażona jest w łóżko wodne, wyspa światłowodów, zestaw świetlno – dźwiękowy, kurtynę światłowodów, projektor MARTIN MANIA, kolumnę wodną, kulę obrotową, zestaw do aromatoterapii, tunel świetlny, zestaw terapeutyczny UV, tablicę świetlną.

 

 

Opracowały:

Magdalena Kowalska

Sylwia Ratajska - Kaflak