Podziękowanie dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "KRĄG DOBRYCH SERC" w Łasku

Na ręce całego zarządu i wszystkich wspaniałych ludzi udzielających się w Stowarzyszeniu chcielibyśmy w imieniu swoim i córki Mileny z całego serca podziękować Waszemu Stowarzyszeniu za okazaną pomoc w gromadzeniu 1% na rehabilitację. Wsparcie, jakim obdarzacie Milenę, pomaga nam rodzicom mieć nadzieję na lepsze życie. Dzięki Waszej pomocy mamy możliwość wykorzystania szans na jak najlepszą rehabilitację córki oraz likwidację barier, co przekłada się na lepszy jej rozwój, a nam rodzicom pomaga spokojniej patrzeć w przyszłość.

 Z poważaniem

Milena i Waldemar Sobczak