Konkurs przyrodniczy - Stowarzyszenie

KONKURS PRZYRODNICZY

 

Cyklicznie, jak co roku odbył się w Specjalnym

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Konkurs Przyrodniczy.

Miał on na celu wspieranie edukacji ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych z powiatu łaskiego.

W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących szkół: SP w Wiewiórczynie, SP nr 5 w Łasku, SP w Bałuczu, SP w Ochle i ze SOSZW w Łasku.

 

Stowarzyszenie sfinansowało zakup nagród – książeczek

dla szkół i uczestników.

 

                                                                                                    Opracowały:

Magdalena Kowalska

Sylwia Ratajska - Kaflak