Bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci w SOSW

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż w ramach realizacji projektu: „Program rehabilitacji i wspomagania rozwoju osób z deficytami rozwojowymi” (termin realizacji zadania: 23.05.2016-312.12.2016), przy wsparciu Województwa Łódzkiego, organizuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wieku od lat 2 wzwyż, mieszkańców województwa łódzkiego, w zakresie terapii:

  • Integracja sensoryczna
  • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
  • Trening umiejętności społecznych
  • Fizjoterapia
  • Terapia metodą Tomatisa
  • Terapia metodą W. Sherborne
  • Terapia EEG – Biofeedback

Nabór do udziału w projekcie trwa od 02.06.2016 do 10.06.2016. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo doboru uczestników do projektu. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia, Krzysztof Ziętala (604271655).

Zarząd Stowarzyszenia