Bezpłatne zajęcia terapeutyczne 2017/2018

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż w ramach realizacji zadania publicznego: „Program rehabilitacji osób niepełnosprawnych”(termin realizacji zadania 04.09.2017 – 19.12.2017), współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, organizuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego od 1 roku życia wzwyż posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia obejmują terapie:

o   Integracja sensoryczna,

  • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Fizjoterapia,
  • Terapia metodą Tomatisa,
  • Terapia metodą W. Sherborne,
  • Terapia EEG – Biofeedback,
  • Terapia ręki,
  • Terapia pedagogiczna.

Nabór do udziału w projekcie trwa od 07.09.2017 do 20.09.2017 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo doboru uczestników do projektu. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof Ziętala (tel. 604 271 655).

Zarząd Stowarzyszenia