Wojewódzki Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny

 

 

 

17 września 2015 roku odbył się Wojewódzki Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” w Łasku, przy wsparciu Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przy Zarządzie Województwa Łódzkiego.

Wojewódzki Integracyjny  Mityng Lekkoatletyczny odbył się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

Przebieg uświetnili swą obecnością goście: Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk, Senator RP Andrzej Owczarek, Kuratorium Oświaty reprezentowała Elżbieta Cieślak – Błasik, PCPR w Łasku reprezentowała Irena Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” Krzysztof Ziętala.

Osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości udziału w ogólnodostępnych imprezach sportowych. To stwarza potrzebę zorganizowania imprezy sportowej dostosowanej do możliwości osób niepełnosprawnych. Przy organizowaniu takich spotkań konieczne jest stwarzanie realnych możliwości odnoszenia sukcesów na polu sportowym, dlatego planowane konkurencje muszą być dostosowane do możliwości uczestników – stąd ich rekreacyjny charakter. Wiąże się to z pozytywnymi doświadczeniami, które mogą zaprocentować w postaci późniejszego zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poza wymiernymi korzyściami w postaci promowania i upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, innym pozytywnym wydźwiękiem jest szeroko pojęta integracja. Poza tym środowiska lokalne i sportowe mogą zwrócić uwagę na trudności w pokonywaniu barier życia codziennego przez osoby niepełnosprawne, a miasto Łask i województwo łódzkie może zostać odebrane jako przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dzięki tego typu imprezom uczestnicy mogą doświadczyć rywalizacji sportowej. 

Sport jest dobrym sposobem na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego prowadzące nie tylko do podniesienia sprawności fizycznej.

Przeprowadzenie  Wojewódzkiego Integracyjnego  Mityngu Lekkoatletycznego wpłynęło na:

- rozwijanie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych i wzrost poczucia własnej wartości poprzez uczestnictwo w zawodach i odnoszenie sukcesów na polu sportowym;

- integrację środowiska osób z niepełnosprawnością umysłową z osobami neurotypowymi;

- kształtowanie w społeczności akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych;

- popularyzowanie sportu jako metody spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań;

- zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną;

- zachęcanie do późniejszego udziału w zorganizowanych imprezach o charakterze sportowym, turniejach, festynach.

 

W ramach Mityngu odbyło się wiele konkurencji, zarówno o charakterze indywidualnym, jak i zespołowym ( biegi na 60, 100, 200, 400, 800 metrów, sztafeta 4x100 metrów, skok w dal, rzut piłeczką). Odbyły się także konkurencje, które nie wiązały się z zajmowaniem miejsc w klasyfikacji medalowej, a miały one charakter potyczek sportowych ( skoki dodawane, skoczki, sztafeta wahadłowa z butlami, wyścigi na platformach na kółkach, rzuty woreczkami dodawane, przeciąganie liny).

Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany kącik z zabawami, gdzie mogli ciekawie spędzić czas pomiędzy udziałem w konkurencjach Mityngu. Uczestnicy korzystali także ze specjalnie dla nich przygotowanych pakietów spożywczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody.

W Mityngu brało udział 16 ekip z 11 powiatów województwa łódzkiego (min. rawskiego, łaskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, zgierskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego, łęczyńskiego, pabianickiego, łowickiego).

 

Opracowała:

Sylwia Ratajska - Kaflak