Ruszamy z nowym projektem „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 2018”

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż w ramach realizacji zadania publicznego: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 2018” (termin realizacji zadania 01.06.2018 – 20.12.2018), współfinansowanego ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, organizuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego, osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, od 1 roku życia wzwyż, w zakresie terapii:

  • Integracja sensoryczna

  • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

  • Terapia TEACCH

  • Fizjoterapia

  • Terapia metodą Tomatisa

  • Terapia metodą W. Sherborne

  • Terapia EEG – Biofeedback

  • Sensomotoryczna terapia widzenia

  • Terapia pedagogiczna

 

Nabór do udziału w projekcie trwa od 06.06.2018 – 15.06.2018. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo doboru uczestników do projektu. Szczegółowych informacji udziela:

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Ziętala 604 271 655

Koordynator projektu Magdalena Kowalska 692 223 084

Sylwia Ratajska – Kaflak 696 016 093

 

Zarząd Stowarzyszenia