Razem w drogę

Obecnie realizujemy projekt „Razem w drogę” w ramach, którego zorganizowane zostaną cztery weekendowe wyjazdy integracyjne, których uczestnikami są rodziny z dziećmi, członkowie rodzin wielodzietnych oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, korzystające z Pomocy Społecznej.

Ogólna wartość projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego to 20 781zł, z czego 2 540 to wkład własny, który pokrywa Stowarzyszenie.