„Program rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

 

   Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż w terminie 22.09.2017 – 19.12.2017 rrealizowany jest : „Program rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Programem objęci są  mieszkańcy  województwa łódzkiego, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, od 1 roku życia wzwyż. W ramach zadania prowadzone są bezpłatne zajęcia terapeutyczne w zakresie terapii:

  • Integracja sensoryczna

  • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

  • Trening umiejętności społecznych

  • Fizjoterapia

  • Terapia metodą Tomatisa

  • Terapia metodą W. Sherborne

  • Terapia EEG – Biofeedback

  • Terapia ręki

  • Terapia pedagogiczna

  Zarząd Stowarzyszenia