Podumowanie zadań realizowanych w Programie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż w dniu 19.12.2017 zakończyła się realizacja zadania publicznego: „Program rehabilitacji osób niepełnosprawnych” (termin realizacji zadania 04.09.2017 – 19.12.2017), współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Zadanie publiczne polegało na organizacji bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców województwa łódzkiego, osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach realizacji zadania przeprowadzono łącznie 330 godzin terapii w zakresie:

  • Integracja sensoryczna
  • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
  • Trening umiejętności społecznych
  • Fizjoterapia
  • Terapia metodą Tomatisa
  • Terapia metodą W. Sherborne
  • Terapia EEG – Biofeedback
  • Terapia ręki
  • Terapia pedagogiczna

Z bezpłatnych zajęć terapeutycznych skorzystało 32 uczestników. Stowarzyszenie mogło realizować to zadanie dzięki uiszczeniu wymaganego wkładu własnego, wynoszącego 20% całkowitej wartości zadania, dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych o przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia. Pozwoli nam to na dalszą działalność w tym zakresie. 

                                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia