Przydatne adresy

1)    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku

ul. Batorego 31, 98-100 Łask
tel./fax (43) 675-20-46

http://www.ppplask.wikom.pl

 

2)    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
tel. 43 675 21 38

adres e-mail: mgopslask@interia.pl

http://mgopslask.pl

 

Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku:  
ul. Narutowicza 28,

ul. Batorego 31,

ul. Toruńska 1.


Punkt konsultacyjny dla rodzin w Łasku:

ul. Żeromskiego 14

tel. 607 040 420

Punkt konsultacyjny dla rodzin w Kolumnie:

Plac Szarych Szeregów 6

tel. 609 860 890

 

3)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask

tel/fax.  43 675 37 49
e-mail: pcpr.lask@op.pl

 

4)    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasku

Kościuszki 14, 98-100 Łask

tel:43 676 24 48

http://www.wtz-lask.pl

 

5)    Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku

ul. Kościuszki 14, 98-100 Łask
tel. (043) 675 36 37
e-mail: sdslask@wp.pl

 

6)    Starostwo Powiatowe w Łasku

ul. Południowa 1, 98-100 Łask
tel.  43 675 68 00 lub 43 675 68 01
e-poczta: sekretariat@lask.com.pl

www.lask.com.pl

 

7)    Urząd Miejski w Łasku

ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Tel. 43 676 83 00

 

8)    Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

ul. Objazdowa 4, 98-100 Łask

tel. 43 675 17 20
e-mail: lola@praca.gov.pl

http://www.puplask.pl

www.pup.lask.ibip.pl

 

9)    Urząd Skarbowy w Łasku

9 Maja 31, 98-100 Łask 
Tel: +48436711300

 

10)        Kuratorium Oświaty w Łodzi

al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
tel.: 42 637 70 55
fax.: 42 636 03 85

http://www.kuratorium.lodz.pl

 

delegatura w Sieradzu:

Plac Wojewódzki 3,

98-200 Sieradz

tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27

adres e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

Dyrektor Hanna Banach

Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27

E-mail: hbanach-si@kuratorium.lodz.pl