Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski (SU), który tworzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Członków Samorządu Uczniowskiego wybierają w corocznym (wrześniowym) głosowaniu uczniowie i nauczyciele szkoły. Członkowie Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów Ośrodka, a swoimi działaniami samorząd obejmuje uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół znajdujących się w Ośrodku. Samorząd uczniowski ma swoich opiekunów pomagających w realizacji zadań. SU współdziała z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w realizacji celów wychowawczych szkoły.

SU działa w oparciu o regulamin i roczny plan pracy.

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • rozwija u uczniów poczucie przynależności do społeczności szkolnej
  • kształtuje u uczniów zainteresowanie życiem i działalnością społeczną
  • aktywizuje życie społeczne w szkole
  • kształtuje nawyki efektywnego współdziałania w zespole
  • kształtuje u uczniów gotowość do podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację
  • rozwija umiejętność racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący:Piotr Wyszyński

Zastępca: Piotr Wlazło

Opiekunowie: mgr Magdalena Zając, mgr Przemysław Urban

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Zadania do realizacji

 

CAŁY ROK

1.      Zebrania samorządowe – przydział i wykonanie zadań.

2.      Aktualizowanie gazetki samorządu uczniowskiego i strony internetowej.

3.      Wspomaganie nauczycieli na dyżurach podczas przerw.

4.      Prowadzenie akcji zbiórki nakrętek i makulatury.

 

WRZESIEŃ

1.      Pomoc w przygotowaniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (dekoracja sali, przygotowanie i sprzątnięcie sprzętu muzycznego i krzeseł).

2.      Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

3.      Opracowanie planu pracy.

4.      Zebranie organizacyjne nowego Samorządu Uczniowskiego – podział na sekcje, przydział zadań.

5.      Udział w akcji „Sprzątanie świata” (pomoc w przygotowaniu gazetki promującej akcję, włączenie się w prace porządkowe).

PAŹDZIERNIK

1.      Pomoc w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej (dekoracja sali, przygotowanie i sprzątnięcie sprzętu muzycznego i krzeseł, przygotowanie poczęstunku dla nauczycieli)

2.      Pomoc przy Integracyjnym Spotkaniu „Kulinarni Odkrywcy”

LISTOPAD

1.      Współudział w organizacji dyskoteki andrzejkowej (przygotowanie wróżb).

2.      Udział w sekcji porządkowej szkoły (Ustalenie harmonogramu poszczególnych klas w danym tygodniu.

            GRUDZIEŃ

1.      Pomoc w przygotowaniach do Jasełek (dekoracja sali, przygotowanie i sprzątnięcie sprzętu muzycznego i krzeseł).

2.      Sprzątanie górnego i dolnego korytarza według harmonogramu.

STYCZEŃ

1.      Pomoc przy organizowaniu zabawy choinkowej (dekoracja sali, przygotowanie paczek dla dzieci oraz słodkiego poczęstunku dla gości).

2.      Przyznanie dyplomów dla uczniów  wyróżniających się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17

3.      Sprzątanie górnego i dolnego korytarza według harmonogramu.

            LUTY

       1. Czynności porządkowe na górnym i dolnym korytarzu według harmonogramu.

MARZEC

1.      Pomoc przy organizacji Pierwszego Dnia Wiosny (dekoracja sali, przygotowanie i sprzątnięcie sprzętu muzycznego i krzeseł).

2.      Pomoc przy udziale MATP

3.      Czynności porządkowe na górnym i dolnym korytarzu według harmonogramu.

            KWIECIEŃ

1.      Obchody Światowego Dnia Autyzmu – akcja promocyjna: przygotowanie gazetki tematycznej, „Zaświeć się na niebiesko” - niebieskie ubranie 2 kwietnia.

2.      Czynności porządkowe na górnym i dolnym korytarzu według harmonogramu.

MAJ

1.      Pomoc przy organizacji międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego

2.      Pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego.

3.      Udział w akcji „Dzień Ziemi 2017”

4.      Czynności porządkowe na górnym i dolnym korytarzu według harmonogramu.

CZERWIEC

1.      Kiermasz używanych podręczników szkolnych.

2.      Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

3.      Przygotowanie dyplomów dla uczniów będących wzorem dla innych – „Uczeń na medal”.

4.      Apel podsumowujący całoroczną pracę SU – wręczenie dyplomów.