Samorząd Internatu

W naszym Ośrodku działa Samorząd Internatu. Stanowią go wszyscy wychowankowie internatu reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli. Przedstawiciele są wybierani we wrześniu. Przewodniczącego i zastępcę SI wybiera się w głosowaniu podczas pierwszego zebrania SI. Kadencja SI trwa rok. Opiekuna Samorządu Internatu wyznacza kierownik internatu. Samorząd Internatu działa w oparciu o regulamin i plan pracy. Plan pracy jest opracowywany na początku każdego roku szkolnego.

Działalność Samorządu:

- przedstawia własne propozycje zagospodarowania czasu wolnego w internacie,

- organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Opiekunem Samorządu,

- na miarę własnych możliwości otacza opieką młodszych kolegów i służy im pomocą,

- dba o dobre imię Ośrodka,

- angażuje wychowanków do wykonywania niezbędnych prac na rzecz internatu, inspiruje młodzież do udziału w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

 

Skład Samorządu Internatu w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodniczący: Krystian Kaszewski

Zastępca: Damian Raźny

Członkowie:

  • Dominika Siuda
  • Klaudia Wawrzyniak
  • Piotr Wyszyński
  • Marcin Frankowski
  • Mateusz Wilczyński
  • Andrzej Piecha
  • Marcin Basiński

 

Opiekunowie: mgr Małgorzata Błasik, mgr Anna Urban, mgr Katarzyna Pałuszyńska

Plan pracy Samorządu Internatu na rok szkolny 2015/2016

L.p.

Rodzaj działania

Formy pracy

Umiejętności wychowanka

Termin

1.

Wybory do samorządu internatu spośród przedstawicieli grup

Wybory tajne

Przygotowanie do demokratycznych wyborów, nauka postaw patriotycznych, poznanie struktur i zadań samorządu.

Wrzesień

2.

Konkurs jesienny pt. „Obraz z liściem w tle”

Praca plastyczna – technika dowolna

 

Wychowanek potrafi samodzielnie wykonać pracę na zadany temat, rozwija swoją wyobraźnię, umie estetycznie wykonać pracę plastyczną.

Październik

3.

Dzień Nauczyciela

Przekazanie drobnych upominków oraz życzeń dla wychowawców internatu

Wychowanek potrafi własnoręcznie wykonać upominek (wazonik dekorowany włóczką) oraz samodzielnie zredagować życzenia. Dostrzega potrzebę doceniania pracy nauczyciela i wychowawcy, rozwija w sobie uczucia wdzięczności.

Październik

4.

Andrzejki

Dyskoteka w internacie, wieczór wróżb andrzejkowych

Wychowanek potrafi przygotować miejsce, sprzęt oraz muzykę na dyskotekę. Potrafi przygotować i przeprowadzić przy pomocy wychowawcy różnorodne wróżby andrzejkowe, wykonać ogłoszenie na zabawę. Uczy się, jak przyjemnie spędzać czas wolny oraz współuczestniczyć we wspólnej zabawie. Kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Listopad

5.

Zwyczaje bożonarodzeniowe

Grupowe śpiewanie kolęd - konkurs

Wychowanek poznaje tradycje związane ze świętami i kultywuje je. Zna treść i melodię wybranych kolęd. Współpracuje z kolegami/koleżankami z grupy w celu osiągnięcia sukcesu w konkursie

Grudzień

6.

„Bezpieczne ferie”

Konkurs plastyczny

Wychowanek zna podstawowe numery alarmowe. Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.

styczeń

7.

Konkurs zimowy pt. „Pejzaż zimowy”

Konkurs plastyczny

Wychowanek potrafi samodzielnie wykonać pracę na zadany temat, rozwija swoją wyobraźnię, umie estetycznie wykonać pracę plastyczną.

Luty

8.

Konkurs wiosenny pt. „Postać Marzanny”

Konkurs plastyczny, konkurs techniczny

Wychowanek potrafi samodzielnie wykonać pracę na zadany temat, rozwija swoją wyobraźnię, umie estetycznie wykonać pracę plastyczną.

Marzec

9.

Ognisko

Ognisko na terenie SOSW

Wychowanek potrafi przygotować miejsce na ognisko. Z pomocą wychowawców potrafi zadbać o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek.

Kwiecień

10.

Dyskoteka

Dyskoteka w internacie

Wychowanek potrafi przygotować miejsce, sprzęt oraz muzykę na dyskotekę.

Kwiecień

11.

Majówka

Piknik na terenie SOSW

Wychowanek potrafi wykonać posiłek na piknik. Wychowanek potrafi przygotować miejsce na piknik, zorganizować przy pomocy wychowawców gry i zabawy dla kolegów i koleżanek.

Maj

12.

Konkurs „Portret mojej mamy”

Konkurs plastyczny

Wychowanek potrafi samodzielnie wykonać pracę na zadany temat, rozwija swoją wyobraźnię, umie estetycznie wykonać pracę plastyczną.

Maj

13.

Ognisko

Ognisko na terenie SOSW

Wychowanek potrafi przygotować miejsce na ognisko. Z pomocą wychowawców potrafi zadbać o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek.

Czerwiec

14.

Konkurs „Bezpieczne wakacje”

Quiz

Wychowanek zna podstawowe numery alarmowe. Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze podczas wakacji.

Czerwiec

15.

Aktualizowanie gabloty internatowej

Wykonywanie dekoracji tematycznych związanych z różnymi świętami i wydarzeniami mającymi miejsce w internacie

Wychowanek potrafi przygotować odpowiednie materiały do wykonania dekoracji, wykazuje się pomysłowością w kwestii wykonania gazetki, dba o jej estetyczny wygląd.

Cały semestr, na bieżąco

16.

Spotkania samorządu internatu

Zebrania samorządu internatu

Wychowanek potrafi planować czas wolny. Wychowanek potrafi omawiać bieżące problemy.

Cały semestr

17.

Konkurs czystości

Sprawdzanie czystości w pomieszczeniach grupowych

Wychowanek dostrzega potrzebę dbania o ład, porządek i estetykę własnego otoczenia, wdraża się do nawyku samokontroli, uczy się sumienności podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków i wyznaczonych dyżurów.

Cały semestr