Rada Rodziców

Zachęcamy rodziców uczniów naszego Ośrodka do udziału w pracach Rady Rodziców.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub wpłacić na niżej podane konto bankowe podając imię i nazwisko ucznia. Na rok szkolny 2016/2017 ustalono opłatę 50 zł rocznie od rodziny, bez względu na ilość uczących się dzieci.

Rada Rodziców

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku  

ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask

nr konta:

BS Poddębice O/ Łask

93 9263 0000 0514 3680 5005 0101

 

              Prezydium Rady Rodziców w SOSW Łask na rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     - Szczechowicz Teresa

Zastępca przewodniczącej              - Papuga Ewa

Skarbnik                                          - Kluczyńska Agnieszka

Sekretarz                                         - Kawczyński Damazy