Kadra

Nasz Ośrodek posiada dobrze przygotowaną do pracy z dziećmi upośledzonymi kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i specjalistyczne. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach, seminariach i studiach podyplomowych, aby jak najlepiej służyć swoją pomocą przebywającym u nas dzieciom.

Kadra kierownicza

mgr Krzysztof Ziętala

Dyrektor Ośrodka

Dyrektorem Ośrodka jest od wielu lat.

mgr Kamila Kulesza-Piechota

kierownik internatu

mgr Ilona Gała-Glińska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Magdalena Szajner

Wicedyrektor Ośrodka

Nauczyciele

mgr Dariusz Gradowski

nauczyciel fizyki

mgr Małgorzata Foszpańczyk

nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Kujda

nauczyciel chemii

mgr Iwona Rynkowska

nauczyciel historii

mgr Sylwia Stelmasiak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Katarzyna Szewczyk

nauczyciel przyrody i biologii oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

mgr Katarzyna Białas

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Pałuszyńska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Grzesiak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w oddziale dla uczniów z autyzmem

mgr Ewelina Słomczyńska

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sylwia Szczurkowska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Łakomiak

katecheta

mgr Joanna Radziszewska

bibliotekarz, nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy

mgr Małgorzata Piotrowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Szajner

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Witkowska

nauczyciel techniki

mgr Wioletta Kosek

nauczyciel plastyki oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

mgr Magdalena Zając

nauczyciel dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

mgr Magdalena Woźniak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Rolczak

nauczyciel w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

mgr Małgorzata Marchewka

nauczyciel matematyki

mgr Iwona Muszyńska

nauczyciel informatyki

mgr Aneta Drewnowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w oddziale dla uczniów z autyzmem

mgr Katarzyna Tokarczyk

nauczyciel w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

mgr Ilona Gała-Glińska

nauczyciel muzyki z rytmiką oraz doradztwa zawodowego

mgr Bogusława Gajda

nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

mgr Małgorzata Cieślewicz

nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy

mgr Dagmara Adamczyk

nauczyciel języka polskiego

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i nauczanie indywidualne

Robert Rusiniak

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Małgorzata Hanuszkiewicz

mgr Iwona Andrzejczak-Śpionek

mgr Sylwia Ratajska-Kaflak

mgr Magdalena Kowalska

Wychowawcy internatu

mgr Bogumiła Mielczarek

mgr Marek Ćwiek

mgr Iwona Sobul-Szota

mgr Anna Urban

mgr Renata Grzybowska

mgr Dorota Nowak

mgr Małgorzata Błasik-Górska

mgr Mariola Barańska

Terapeuci

mgr Katarzyna Szewczyk

terapia pedagogiczna, terapia tyflopedagogiczna

mgr Sylwia Ratajska

terapia polisensoryczna - Sala Doświadczania Świata

mgr Iwona Muszyńska

terapia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Magdalena Szajner

terapia behawioralna

mgr Beata Miksa

terapia metodą Tomatisa

mgr Ilona Gała-Glińska

terapia EEG Biofeedback

mgr Ewelina Turkowska

Integracja Sensoryczna

mgr Paulina Przybylska

Rehabilitacja i hydroterapia

mgr Katarzyna Domańska

Psycholog szkolny

mgr Turowiecka Dorota

Pedagog szkolny

mgr Anita Kaźmierczak

logopedia

Obsługa

Pan Stanisław

konserwator

Pan Marek

konserwator
1