Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

Historia naszej szkoły sięga 1963 roku. Wtedy to przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku zorganizowano dwie klasy specjalne. Zaledwie rok później, gdy powstała klasa trzecia, szkoła zaczęła funkcjonować już jako samodzielna placówka dydaktyczno-wychowawcza i otrzymała nazwę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3, jej kierownikiem został mianowany Marian Ciesak.

 W pierwszych latach swej działalności nasza placówka borykała się z wieloma problemami. Jednym z nich był brak własnego budynku. Uczniowie i nauczyciele korzystali z klas w różnych szkołach na terenie Łasku. Wielokrotnie musieliśmy się przeprowadzać. Pracowaliśmy w bardzo ciężkich warunkach, przede wszystkim brakowało nam sal lekcyjnych, w związku z czym zajęcia odbywały się w systemie zmianowym. Nie mieliśmy podstawowego sprzętu ani pomocy dydaktycznych. Na duchu podtrzymywała nas jedynie złożona przez władze oświatowe obietnica wybudowania szkoły dla naszych uczniów. Mimo tych trudnych warunków szkoła dynamicznie się rozwijała. Z roku na rok zwiększała się liczba naszych uczniów i nauczycieli, tworzyły się nowe oddziały. Osiągaliśmy bardzo dobre wyniki nauczania, dzięki odpowiednio wypracowanym metodom i indywidualnemu podejściu do wychowanków. W czerwcu 1970 roku Komitet Rodzicielski szkoły wystąpił do władz miasta o przyspieszenie budowy szkoły specjalnej w Łasku. Sprawa została rozpatrzona pozytywnie i termin budowy ustalono na lata 1972-73.

 

Po licznych przeprowadzkach, długich staraniach i oczekiwaniach 8 października 1973 roku nasi uczniowie i nauczyciele przestąpili próg nowego obiektu przy ulicy Mickiewicza 6, który na mocy orzeczenia Inspektoratu Oświaty i Wychowania otrzymał nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy.

 

Dyrektorem Zakładu mianowano Mariana Ciesaka, stanowisko dyrektora szkoły objął Henryk Gołębiowski, a kierownikiem internatu została Halina Świegocka. Nowy budynek okazał się wygodny i nowoczesny. Znajdowały się w nim doskonale wyposażone pracownie nauczania początkowego, zajęć technicznych, izby lekcyjne, sala gimnastyczna i biblioteka. Budynek szkoły korytarzem połączono z nowocześnie urządzonym internatem, w którym znajdowały się sypialnie, świetlice, pokoje wychowawców, gabinety lekarskie, pralnia oraz kuchnia z jadalnią. Nauczyciele, wychowawcy i uczniowie mieli teraz stworzone doskonałe warunki pracy. Jednak aby zagospodarować teren wokół Zakładu i doprowadzić sale lekcyjne do przytulnego wyglądu trzeba było włożyć jeszcze wiele wysiłku. Uczniowie bardzo chętnie włączali się do wszelki prac porządkowych. We własnym zakresie uporządkowali teren, posadzili kwiaty, pomalowali ławki i oczyścili boisko.

 

Początkowo w naszej szkole uczyły się wyłącznie dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Jednak w 1975 roku zaistniała potrzeba utworzenia klasy życia dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów w następnych latach powstawały kolejne oddziały tych klas. Tego samego roku na mocy rozporządzenia Wydziału Oświaty i Wychowania w Łasku, nasz Zakład objął również nauką dzieci przebywające w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Łasku. Natomiast w sierpniu 1976 roku przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym powstało Państwowe Pogotowie Opiekuńcze.

 

W kolejnych latach funkcjonowania Zakładu następowały zmiany na stanowiskach kierowniczych. W 1976 r. funkcję dyrektora objęła mgr Bronisława Karolczyk. W 1981 stanowisko to przejął mgr Wacław Wrzesiński. Równocześnie kierownikiem internatu został mgr Stanisław Wawrzyniak. W 1984 jego obowiązki przejął mgr Stanisław Górny, a po dwóch latach mgr Wacława Socha.

 

W międzyczasie następował dalszy rozwój naszej placówki utworzono harcówkę, gabinet logopedyczny, izbę pamięci narodowej. Zmieniano wystrój izb lekcyjnych i świetlic oraz wzbogacano je o nowe środki dydaktyczne. Na placu przylegającym do szkoły wybudowano pomieszczenia gospodarcze, asfaltowe boisko, usypano też górkę saneczkową. W 1988 roku Zakład otrzymał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na najbardziej estetycznie urządzoną szkołę.

 

W 1985 roku ponownie uległa zmianie nazwa naszej placówki. Dotychczasowy Państwowy Zakład Wychowawczy zostaje przemianowany na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 

Nad organizacją Ośrodka czuwali kolejni dyrektorzy i kierownicy
mgr Wacława Socha dyrektor Ośrodka w latach 1.12.1992 - 31.08.1997
mgr Krzysztof Ziętala dyrektor szkoły, następnie dyrektor Ośrodka od 1.09.1997 do chwili obecnej
mgr Mariola Sadowska dyrektor szkoły  od 1.09.1997 do 31.08.2011
mgr Beata Miksa zastępca dyrektora Ośrodka  od 1.09.2011 do 1-09-2019
mgr Magdalena Szajner zastępca dyrektora Ośrodka od 1-09-2019 do chwili obecnej
mgr Halina Świegocka kierownik internatu od 1993 do 1997

mgr Małgorzata Rolczak

kierownik internatu od 1997 do 1998
mgr Mariola Barańska kierownik internatu od 1998 do 1999 oraz od 1.09.2002 do 01-09-2019
mgr Henryka Majda kierownik internatu od 1.11.1999 do 31.08.2002
mgr Kamila Kulesza kierownik internatu od 1-09-2019 do chwili obecnej