Jeden procent - Stowarzyszenie

 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

WSPOMÓŻ  NAS  SWOIM  1%

1% podatku warto dać. Nie tylko dlatego, że dzięki temu podatnik sam decyduje o tym, kto go dostanie (jeśli nie da 1% organizacji pożytku publicznego, pieniądze i tak zabierze fiskus, i to państwo zdecyduje, jak je wydać). Przede wszystkim dlatego, że tak możemy wesprzeć bliski naszemu sercu, szlachetny cel.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

„Krąg Dobrych Serc”

 

KRS 0000321325

 

jest organizacją pozarządową, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych popierających ideę integracji.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków i wolontariuszy.

Celem Stowarzyszenia jest min.:

-        Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie.

-        Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny.

-        Ochronę interesów osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

-        Tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki etc. form zgodnych z potrzebami niepełnosprawnych.

 

Konto :

Bank Spółdzielczy Poddębice o/ Łask

35 9263 0000 0555 0000 2005 0001

 

 

 

98-100 Łask

ul. Mickiewicza 6                                                                                      tel/fax (0-43) 675-26-37

przy                                                                                                             WWW: soszwl.pl

Specjalnym Ośrodku                                                                                e-mail: kds.soszwl@op.pl

Szkolno Wychowawczym w Łasku