Walentynki z książką

Kolejne spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta Dzieciom” miało na celu przybliżenie dnia Świętego Walentego. Uczestnicy zostali zapoznani z tekstem Dominiki Strzeleckiej „ Legendy Świata: Walentynki – Święty Walenty” Następnie każdy uczeń wykonywał samodzielnie lub z pomocą nauczyciela walentynkowe prace plastyczne. Serdeczne podziękowania dla Państwa Smarzychów za poczęstunek oraz słodkie upominki dla wszystkich uczestników spotkania. Osoby odpowiedzialne Iwona Andrzejczak-Śpionek Małgorzata Hanuszkiewicz