Święto Niepodległości

W dniu 08.11.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem spotkania było przybliżenie uczniom informacji o powstaniu państwa polskiego poprzez wysłuchanie i omówienie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”. Uczestnicy za pomocą prezentacji multimedialnej zostali również zapoznani z symbolami narodowymi. Na zakończenie zajęć każdy uczeń wykonał flagę Polski dowolną techniką plastyczną.

Osoby odpowiedzialne:

Małgorzata Hanuszkiewicz

Iwona Andrzejczak-Śpionek