Spotkanie Mikołajkowe

Mikołajki 2019
Spotkanie mikołajkowe dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku. W radosnej atmosferze uczestnicy wykonywali prace plastyczne przedstawiające Mikołaja. Wykonanie prac wymagało dużego zaangażowania, a niekiedy pomocy ze strony prowadzących. Uczniów odwiedził również Mikołaj, który dla każdego miał drobny upominek. Na zakończenie spotkania na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Osoby odpowiedzialne
Małgorzata Hanuszkiewicz
Iwona Andrzejczak-Śpionek
Robert Rusiniak