Magiczne słowa

20 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem spotkania było przekazanie uczniom wiedzy na temat właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.  Uczestnicy spotkania wysłuchali treści wiersza Czesława Janczarskiego „Piękne zwyczaje”, a także fragmentów książki Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton, savoir-vivre dla dzieci”. Na zakończenie uczniowie wykonali wspólnie pracę plastyczną pt. „Drzewo Magicznych Słów”.

Osoby odpowiedzialne: Iwona Andrzejczak-Śpionek, Małgorzata Hanuszkiewicz